APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
Bà PHẠM NGỌC THỦY
Quận Phú Nhuận, TP. HCM
Hầm + Trệt + 6 Lầu
Thi công trọn gói công trình
Tháng 08 năm 2018
Tháng 08 năm 2019
APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG APARTMENT NGUYỄN KIỆM 8 TẦNG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com