BIỆT THỰ ĐÀ LẠT

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
ÔNG PHẠM THẾ ĐỒNG
Tp. Đà lạt
1.557 m2
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
Tháng 03 năm 2020
Đang thi công
BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com