BIỆT THỰ ĐÀ LẠT

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ ÔNG PHẠM THẾ ĐỒNG
ĐỊA ĐIỂM Tp. Đà lạt
QUI MÔ 1.557 m2
NỘI DUNG Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG Tháng 03 năm 2020
HOÀN THÀNH Đang thi công
BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT BIỆT THỰ ĐÀ LẠT

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com