ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang
5.636 m2
Thi công trọn gói công trình
Tháng 03 năm 2019
Tháng 12 năm 2019
ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com