ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 5.636 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 03 năm 2019
HOÀN THÀNH Tháng 12 năm 2019
ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com