HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN LỤC QUÂN ĐÀ LẠT
ĐỊA ĐIỂM Tp. Đà Lạt
QUI MÔ 4.250 m2
NỘI DUNG Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG Tháng 06 năm 2015
HOÀN THÀNH Tháng 04 năm 2016
HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com