HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
HỌC VIỆN LỤC QUÂN ĐÀ LẠT
Tp. Đà Lạt
4.250 m2
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
Tháng 06 năm 2015
Tháng 04 năm 2016
HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com