NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 3.622 m2
NỘI DUNG Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG Tháng 06 năm 2016
HOÀN THÀNH Tháng 11 năm 2016
NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com