NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
3.622 m2
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
Tháng 06 năm 2016
Tháng 11 năm 2016
NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com