NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Tỉnh Kiên Giang
3.131 m2
Thi công trọn gói công trình
Tháng 03 năm 2016
Tháng 10 năm 2016
NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com