NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 1.878 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 02 năm 2020
HOÀN THÀNH Đang thi công
NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com