NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
1.878 m2
Thi công trọn gói công trình
Tháng 02 năm 2020
Đang thi công
NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com