PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ
ĐỊA ĐIỂM
QUI MÔ
NỘI DUNG
KHỞI CÔNG
HOÀN THÀNH
CTY CP PHÁT TRIỂN PHÚC KHANG
Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hầm + Trệt + Lửng + 6 Lầu + ST
Thi công trọn gói công trình
Tháng 04 Năm 2020
Đang thi công
PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG PHUC KHANG BUILDING 10 TẦNG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com