KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

Thông tin dự án

CHỦ ĐẦU TƯ BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 9
ĐỊA ĐIỂM Huyện Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 5.800 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 07 năm 2018
HOÀN THÀNH Tháng 12 năm 2019
KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com