NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG
KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG
ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG
NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG
HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT
NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG
HUYỆN ĐỘI TÂN HIỆP – KIÊN GIANG
0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com