NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

NHÀ KHÁCH TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 1.878 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 02 năm 2020
HOÀN THÀNH Đang thi công
KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

KHỐI NHÀ Ở CƠ QUAN TRUNG ĐOÀN 152 – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Phú Quốc,Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 5.800 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 07 năm 2018
HOÀN THÀNH Tháng 12 năm 2019
ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG

ĐẠI ĐỘI BIÊN GIỚI C6 – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 5.636 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 03 năm 2019
HOÀN THÀNH Tháng 12 năm 2019
NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG

NHÀ CHỈ HUY BB 519 – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 3.131 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 03 năm 2016
HOÀN THÀNH Tháng 10 năm 2016
HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT

HỌC VIỆN LỤC QUÂN – TP. ĐÀ LẠT

CHỦ ĐẦU TƯ CTY TNHH XD VÀ MT GIA KHANG
ĐỊA ĐIỂM Tp. Đà Lạt
QUI MÔ 4.250 m2
NỘI DUNG Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG Tháng 06 năm 2015
HOÀN THÀNH Tháng 04 năm 2016
NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

NHÀ CHỈ HUY BB 207 – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 3.622 m2
NỘI DUNG Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG Tháng 06 năm 2016
HOÀN THÀNH Tháng 11 năm 2016
HUYỆN ĐỘI TÂN HIỆP – KIÊN GIANG

HUYỆN ĐỘI TÂN HIỆP – KIÊN GIANG

CHỦ ĐẦU TƯ BCH QUÂN SỰ TỈNH KIÊN GIANG
ĐỊA ĐIỂM Huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang
QUI MÔ 3.500 m2
NỘI DUNG Thi công trọn gói công trình
KHỞI CÔNG Tháng 02 năm 2017
HOÀN THÀNH Tháng 09 năm 2017
0901 929 118 hotline hotline email email sales@phuckhanggroup.com