Pháp lý

CHỨNG CHỈ ISO

Sự an toàn, chất lượng đảm bảo trên mỗi công trình, sản phẩm.

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bản đánh giá năng lực vắt tắt của Bộ Xây dựng, Sở xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng đồng thời là điều kiện, quyền hạn năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tên lãnh thổ Việt Nam.

0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com