TỔNG QUAN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

111 15 Tháng Bảy, 2020

TỔNG QUAN THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI

Báo giá xây nhà trọn gói là toàn bộ chi phí cần thiết dự tính để đầu tư xây dựng các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.

Báo giá xây nhà trọn gói

Báo giá xây nhà trọn gói

1/Các bước tiến hành lập bảng báo giá xây nhà

Để lập bảng báo giá xây nhà trọn gói, cần nghiên cứu bản vẽ từ tổng thể đến chi tiết để nắm chắc cấu tạo các bộ phận của công trình.

Báo giá xây nhà 

> Phần diện tích có mái che tính 100% diện tích.

> Phần diện tích hầm có độ sâu nhỏ hơn 1,2m so với cote vỉa hè tính 150% diện tích.

> Phần diện tích hầm có độ sâu lớn hơn 1,7m so với cote vỉa hè tính 170% diện tích.

> Phần diện tích hầm có độ sâu lớn hơn 2,0m so với cote vỉa hè tính 200% diện tích.

> Sân trước và sân sau tính 70% diện tích.

> Phần thông tầng tại tầng lửng tính 50% diện tích.

> Mái tôn tính 30% diện tích (Bao gồm phần xà gồ sắt hộp).

> Mái ngói kèo sắt tính 70% diện tích (Bao gồm hệ thống vỉ kèo sắt).

> Mái ngói BTCT tính 100% diện tích (Bao gồm hệ thống lito sắt). Ô trống trong nhà có diện tích < 8m² tính 100% diện tích.

> Phần diện tích không có mái che như: Sân thượng, sân phơi, mái BTCT, lam BTCT tính 50% diện tích (ngoại trừ diện tích sân).

Các bước lập bảng báo giá xây nhà trọn gói

Các bước lập bảng báo giá xây nhà trọn gói

2/ Trình tự tính toán xây lắp các công tác

Phần móng / Phần hè, rãnh / Phần thân nhà / Phần mái (hoặc là tính đơn giá xây dựng theo trình tự thi công, theo các công tác chi tiết đảm bảo chính xác, không sót, không chồng chéo khối lượng).

  1. a) Phần móng : Công tác đất (đào, đắp đất nền móng), công tác bê tông : bê tông lót, bê tông móng, công tác cốt thép : gia công lắp đạt thép, công tác ván khuôn, công tác xây, công tác trát, láng phần cổ móng, công tác lấp móng, san nền.
  2. b) Phần hè, rãnh : Công tác đất, công tác bê tông, công tác cốt thép,công tác ván khuôn, công tác xây, công tác trát, láng, công tác quét sơn.
  3. c) Phần thân nhà : Công tác ván khuôn, công tác cốt thép, công tác bê tông, công tác xây, công tác trát, láng, lát, ốp, công tác quét sơn, bả matít, công tác lắp đặt hệ thống điện, công tác lắp đặt hệ thống cấp thoát nước.
  4. d) Phần mái:

– Làm mái bằng: Kiểu dáng, xây tường mái, trát ốp, quét vôi, chống thấm, chống nóng.

– Làm mái dốc: Vì kèo, xà gồ, cầu phong, lợp mái, xây bờ, sơn.

Tùy từng công trình cụ thể mà ta tính các công tác. Trước khi tính toán cần liệt kê đầy đủ các công tác và sắp xếp theo trình tự trên.

Báo giá xây nhà trọn gói - Trình tự tính toán

Báo giá xây nhà trọn gói – Trình tự tính toán

3/ Tính toán và trình bày kết quả vào bảng

– Về quy cách: cần ghi đầy đủ, chính xác quy cách của từng loại công tác, không hạn chế số dòng ứng với 1 quy cách của một khối lượng công tác ta ghi 1 số thứ tự.

– Phần diễn giải cách phân tích khối lượng tính toán cần ghi rõ để dễ kiểm tra theo dõi.

– Các kích thước ghi trong bảng tiên lượng là kích thước thật đã được tính toán nhưng không cần trình bày các kích thước đó trong bảng.

Phương pháp xác định giá xây nhà theo khối lượng và đơn giá xây dựng / (thành tiền = khối lượng x đơn giá).

– Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công trong chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng công trình hoặc giá xây dựng tổng hợp của công trình.

– Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình phù hợp với danh mục và nội dung công tác xây dựng trong đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp của công trình.

Báo giá xây nhà trọn gói bao gồm các chi phí được tính theo các dự toán phí xây dựng công trình, hạng mục công trình gồm: Chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, các chi phí khác được tính trong dự toán xây dựng công trình và chi phí dự phòng. Chi phí quản lý dự án và một số chi phí khác của dự án.

– Chi phí dự phòng trong báo giá xây nhà trọn gói là khoản chi phí để dự trù cho khối lượng công việc phát sinh và các yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình. Đối với các công trình có thời gian thực hiện đến 2 năm: chi phí dự phòng được tính bằng 10% trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

* Đối với các công trình có thời gian thực hiện trên 2 năm, chi phí dự phòng được xác định bằng 2 yếu tố:
– Dự phòng chi phí cho yếu tố khối lượng công việc phát sinh được tính bằng 5% tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.
– Dự phòng chi phí cho yếu tố trượt giá được tính theo chỉ số giá xây dựng của từng loại công trình xây dựng theo khu vực và thời gian xây dựng. Thời gian để tính trượt giá là thời gian xây dựng công trình theo tiến độ xây dựng công trình được phê duyệt.

Tính toán và trình bày vào bảng báo giá xây nhà trọn gói

Tính toán và trình bày vào bảng báo giá xây nhà trọn gói

Chia sẻ và like nếu bạn thấy bài viết này hữu ích !

Bài viết liên quan
0901 929 118 sales@phuckhanggroup.com